Elteknkk AS overleverer sluttdokumentasjon til kunde via Boligmappa.

På denne måten sikrer man at dokumentasjon følger boligen.

Dokumentasjon på utført arbeid.

Elteknikk AS har nå knyttet våre systemer opp mot boligmappa.no og sender all dokumentasjon på utført arbeid i direkte til din boligmappe. Boligmappa.no er boligens servicehefte på nett og er gratis for alle norske boligeiere.

Boligmappa.no er Norges største nettsted for verdiøkende boligdokumentasjon og er et resultat av et felles bransjeløft for å sikre boligeier tilgang til viktig boligdokumentasjon. Når du velger en bedrift som kan levere dokumentasjon til Boligmappa, kan du være trygg på at bedriften har sine kvalifikasjoner i orden. Kun kvalifiserte håndverkerbedrifter er med i Boligmappa.

Bak boligmappa står blant annet Nelfo, Rørentreprenørene Norge, Elektroforeningen og Ambita AS. Ambita AS er for øvrig heleid av Nærings – og fiskeridepartementet.

Les mer på www.boligmappa.no

Informasjonsfilm om Boligmappa.